JLE Design . Arbejdsmetode
Hvem
Hvad
Hvor
Nyheder
Produkter
Kunder
Arbejdsmetode
Møde
Fase 0: Research
Fase 1: Koncept
Fase 2: Skitser
Fase 3: Detaljer
Fase 4: Synsmodel
Fase 5: 3D-filer
Fase 6: Model
Fase 7: Produktmodning
Fase 8: Design Awards
Første kontakt med kunden starter med et uforpligtende møde, hvor vi sammen gennemgår det ønskede projekt.

Efter mødet sender JLE Design et estimat, der indeholder; designbrief, mødedatoer, tidsforbrug og økonomi.

Når estimatet er godkendt af kunden, kan projektet sættes igang.
Der faktureres efter hver fase, og kunden kan til en hver tid stoppe forløbet.

De efterfølgende sider beskriver et typisk produktdesign forløb.
Faseopdelingen og arbejdsmetoden vil altid skulle tilrettes specifikt til den enkelte opgave.

Arbejdsprocessen bygger på princippet fra ISO 9002, hvor der er kontrol på alle arbejdsgange, og at man har styr på beslutningsprocessen.
JLE Design©